play pause
 

Kraków – Dietla – Starowiślna


Remont węzła rozjazdów Dietla – Starowiślna.


Węzeł rozjazdów ul. Dietla - Starowiślna:

 

Wyprodukowanie, dostawa, montaż w technologii podlewu ciągłego oraz wykonanie zalewów przyszynowych – 1112 mb pojedynczego toru:

 

  • 6 szt. rozjazdów pojedynczych dwutorowych,
  • 2 szt. rozjazdów dwutorowych niepełnych,
  • 2 szt. rozjazdów pojedynczych jednotorowych – z przedłużoną zwrotnicą,
  • skrzyżowanie dwutorowe
  • zabudowa zamknięć nastawczych zjazdowych  

 

Termin realizacji: 08.2008 – 11.2008
Wartość kontraktu (KZN): 4 771 996,11 zł
Wykonawca: ZUE S.A. (lider); KZN "Bieżanów" Sp. z o.o.; MP MOSTY Sp. z o.o.