play pause
 

Kraków - ul.Mogilska

 

„Przebudowa Linii Tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”

 

Kompleksowa dostawa wraz z montażem torów i węzłów rozjazdowych w technologii podlewu ciągłego oraz punktowego

 

Termin realizacji: IV kw 2014r.

 

Wartość kontraktu (KZN): 8 050 000,00 zł

 

Główny wykonawca inwestycji: BUDIMEX