play pause
 

Łącznica Kraków - Krzemionki

 

Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki" - II część"

 

Termin realizacji: IV kw 2017r.

 

Wartość kontraktu (KZN): 4 000 000,00 zł

 

Główny wykonawca inwestycji:  BUDIMEX