play pause
 

 

 

 

Roboty torowe w nawierzchni tramwajowej:

 

 • Demontaż starego układu torowego
 • Budowa warstw podbudowy
 • Ułożenie rozjazdów zgodnie z wyznaczonymi punktami geometrycznymi
 • Spawanie szyn i rozjazdów metodą termitową i elektryczną wraz z wykonaniem badań defektoskopowych
 • Podnoszenie rozjazdów do żądanej niwelety
 • Budowę odwodnień i infrastruktury około torowej
 • Wykonanie podlewów poziomych i pionowych materiałami elastycznymi
 • Wykonanie zalewów przyszynowych i szczelin międzypłytowych na gorąco
 • Montaż torów prostych na podbudowie betonowej, podkładach betonowych lub drewnianych wraz z dostawą nawierzchni szynowej
 • Wykonujemy remonty węzłów rozjazdów, torowisk wspólnych z jezdnią oraz torowisk wydzielonych w każdej technologii wymaganej przez Zamawiającego
 • Wspólnie z firmami współpracującymi wykonujemy pełny zakres robót związanych z zasilaniem, sterowaniem i ogrzewaniem zwrotnic oraz siecią trakcyjną

 

 

Roboty torowe w nawierzchni kolejowej:

 

 • Kompleksową dostawę rozjazdów kolejowych wraz z doborem podrozjezdnic drewnianych lub strunobetonowych
 • Budowę i remont torów stacyjnych lub bocznic w technologii bezpodsypkowej i podsypkowej
 • Zabudowanie dostarczonych rozjazdów na przygotowanej podbudowie tłuczniowej
 • Kompleksowa wymiana lub naprawa rozjazdów
 • Transport i montaż rozjazdów i skrzyżowań w blokach z użyciem wagonów platformowych „Switcher”
 • Spawanie termitowe i napawanie szyn
 • Usługi utrzymaniowe