play pause
 

Stacja Medyka Towarowa

 

 

„Naprawa główna rozjazdów w stacji Medyka”

 

  • Dostawa wraz z zabudową 5 szt. rozjazdów
  • Wymiana 300mpt

 

Termin realizacji: III-IV kw 2012r.

 

Wartość kontraktu (KZN):  1 491 089,67 zł

 

Główny wykonawca inwestycji:  SPAW-TOR Sp. z o.o.