play pause
 

Toruń - BiTCity

 

„Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. 18-tego stycznia) do Al. Solidarności, poprawiającego dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku” oraz „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną BiT City” objętych Projektem pn. "Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City”

 

Termin realizacji: II kw 2015r.

 

Wartość kontraktu (KZN): 4 000 000,00 zł

 

Główny wykonawca inwestycji:  BUDIMEX S.A.