play pause
 

Trasa Świętokrzyska

 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową Trasy Świętokrzyskiej na odc. Ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej w tym: b. odc. Ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka"

 

Termin realizacji: IV kw 2016r.

 

Wartość kontraktu (KZN): 1 700 000,00 zł

 

Główny wykonawca inwestycji:  STRABAG