play pause
 

Wrocław - ul. Bardzka

 

Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - etap I

 

Zamówienie uzupełniające – Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej 395 we Wrocławiu – etap I w zakresie przebudowy ul. Morwowej oraz przebudowy ul. Bardzkiej na odcinku od km 1+075 (dla jezdni zachodniej) i km 0+960 (dla jezdni wschodniej) do wiaduktu kolejowego.

 

Termin realizacji: III kw 2010r.

 

Wartość kontraktu (KZN):  18 375 000,00 zł

 

Wykonawca: Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o. (Lider); Strabag Sp. z o.o.; KZN "Bieżanów" Sp. z o.o.