play pause
 

Wrocław - ul. Piłsudskiego

(pl.Legionów - pl.Orląt Lwowskich)


„Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Piłsudskiego we Wrocławiu na odcinku od pl. Legionów do pl. Orląt Lwowskich w ramach projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu-etap I" planowanego do współfinansowania ze Środków Funduszu Spójności-Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych."

 

Termin realizacji: III kw 2010r.

 

Wartość kontraktu (KZN): 3 666 000,00 zł

 

Wykonawca: KZN "Bieżanów" Sp. z o.o.