play pause
 

Wrocław – ul. Piłsudskiego

 

Przebudowa rozjazdu tramwajowego na węźle Piłsudskiego-Stawowa wraz z wymianą dwóch zwrotnic najazdowych wraz ze sterowaniem w rozjeździe na skrzyżowaniu ul.Piłsudskiego i ul.Świdnickiej we Wrocławiu w ramach projektu: „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I” planowanego do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych.

 

 

Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

 

Wartość kontraktu: 1 371 208,36 zł

 

Termin wykonania: 30.04.2010r.