play pause
 

Wrocław - ul.Kosmonautów

 

„Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – etap I” 

 

Termin realizacji: III kw 2011r.

 

Wartość kontraktu (KZN): 1 735 000,00 zł

 

Główny wykonawca inwestycji: BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o.