play pause
 

Wymiana szyn Krzyż Wielkopolski

 

 

„Wymiana szyn na linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny w torze nr 1 w km 87,382 – 87,816 oraz w km 128,479 – 132,300 – Nowy Klukom – Krzyż Wielkopolski”

 

  • Wymiana ok 8 000mb szyn

 

Termin realizacji: IV kw 2012r.

 

Wartość kontraktu (KZN):  296 661,20 zł

 

Główny wykonawca inwestycji:  Schweerbau GmbH & Co. KG