play pause
 

Jak skorzystać z systemu Switcher?

 

KZN RAIL Sp. z o.o. jest oficjalnym operatorem systemu technologii przęsłowej logistyki rozjazdów – SWITCHER. Zgodnie z polityką zarządcy krajowej sieci kolejowej – PKP PLK SA (instrukcja ID-114 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo-podtorzowych) transport i rozładunek rozjazdów przeznaczonych do wbudowania na torach głównych zasadniczych i szlakowych powinien się odbywać w technologii przęsłowej. Uniwersalny system Switcher zapewnia możliwość logistyki konstrukcji rozjazdowych do promienia R=1200 metrów włącznie (99,9% wszystkich konstrukcji rozjazdowych projektowanych i użytkowanych na naszej sieci kolejowej), jak również bardziej skomplikowanych konstrukcji np. rozjazdów krzyżowych podwójnych.

 

Podmioty, które zakupiły rozjazdy kolejowe z opcją zmontowania w przęsła w firmie liderującej Grupie KZN Bieżanów - Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych „Bieżanów” powinny:

 

  • Poinformować producenta o odbiorach rozjazdów zmontowanych w całości oraz o konieczności zastosowania przęsłowej logistyki rozjazdu,

 

  • Zwrócić się do spółki KZN Rail z zapytaniem określającym precyzyjnie termin transportu i miejsce rozładunku (wzór zapytania),

 

  • Zwrócić się do spółki KZN Rail z zapytaniem dotyczącym profesjonalnej zabudowy transportowanego w przęsłach rozjazdu z przygotowaniem do końcowego odbioru budowlanego (opcjonalnie).

 
Cenę wykorzystania systemu technologii przęsłowej logistyki rozjazdów Switcher wyznaczają podstawowe składowe, jak wynajem lokomotywy i transport składu z Krakowa na miejsce zabudowy, koszt wynajmu wagonów Switcher + (z dźwigami) oraz Switcher (bez dźwigów) oraz koszt operacji rozładunkowych na placu budowy. Firmy posiadające własny tabor i licencję przewoźnika mogą zwrócić się do KZN Rail z wnioskiem o samodzielne wykonanie przewozu zestawów wagonów SWITCHER.

 

Wykonawcy, którzy chcą wykorzystać system wagonów SWITCHER w celu przyspieszenia zabudowy rozjazdów na terenie placu budowy powinni:

 

  • Zwrócić się do spółki KZN Rail z zapytaniem określającym precyzyjnie termin i miejsce wykorzystania wagonów wraz z obsługą (wzór zapytania),

 

  • Zwrócić się do spółki KZN Rail z zapytaniem dotyczącym profesjonalnego montażu i zabudowy transportowanego w przęsłach rozjazdu z przygotowaniem do końcowego odbioru budowlanego (opcjonalnie).

 

Dokładnych informacji o zasadach i kosztach usługi logistycznej w oparciu o system Switcher udziela dział Logistyki KZN Rail Sp. z o.o.